ฝัน

posted on 01 May 2011 01:00 by lukas-ray in Lukas
ฝัน...ทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้
 
ฝัน...ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางเอื้อมถึง
 
ฝัน...ยังคงติดค้างในห้วงคำนึง
 
ฝัน...

ก็ยังจะฝันต่อไป
...
 

Comment

Comment:

Tweet

ฝัน
จะเป็นจริงได้ ถ้าเราลงมือทำ

#4 By katak on 2011-05-01 12:45

big smile

#3 By Lukas on 2011-05-01 01:16

ฝันเป็นสิ่งดีครับ

พยยามเข้านะครับ big smile

#2 By อิสระรำพัน on 2011-05-01 01:05

Hot! Hot! Hot!

บางครั้ง..

ความฝันก็สำคัญกว่าความจริงbig smile big smile big smile